Fanboi Channel

[manga anime] ดาวเคราะห์ดอกไม้ของสาวฟุ LV19

Last posted

Total of 579 posts

378 Nameless Fanboi Posted ID:FsitWdwQqU

>>377 จากสปอยในทวิต อนูบิสเป็นลูกของโอซิริส ที่เอาเมล็ดอะไรซักอย่างหย่อนใส่ตัวเนฟทิสให้ท้อง เพราะอยากมีลูก ส่วนเซธเป็นหมันมีลูกไม่ได้เพราะโดนโอซิริสสาปไว้